Corona Nieuwsbrief

De periode waarin we ons vandaag bevinden, is op zijn minst gezegd niet alledaags. Het Corona-virus slaat wild om zich heen en vergt van ons allemaal een aanzienlijke aanpassing in ons privé en beroepsleven.

Gezond blijven, is de boodschap. Verwijzend naar de maatregelen om achter gesloten deuren  te werken, blijven wij wel via mail en telefoon bereikbaar voor u (of op afspraak op kantoor voor dringende zaken).

Tijdens deze periode willen wij u met een tweewekelijkse nieuwsbrief op de hoogte houden van een aantal zaken op verzekeringsvlak die voor ieder van ons belangrijk kunnen zijn, zowel  op het privé als op het beroepsleven.

In deze eerste nieuwsbrief willen we het hebben over een aantal schade- en ongevallenverzekeringen:

  • Polis ‘Lichamelijke ongevallen Verkeer’ en ‘Persoonlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen’.

 Door de maatregel van de ‘social distancing’ die ons is opgelegd, merken we

dat meer en meer mensen hun ontspanning zoeken in het naar buiten gaan.

We gaan wandelen, lopen, fietsen. Weet  dat u zich kan indekken voor de

risico’s die zich hierbij kunnen voordoen.

U kan daarbij kiezen voor een polis ‘Lichamelijke Ongevallen in het Verkeer’ (dekking na een ongeval in het verkeer voor uw ganse gezin) of een polis ‘Persoonlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen’ (dekking bij een ongeval met lichamelijk letsel, al dan niet in het verkeer gebeurd).

 

  • Polis hospitalisatie

 Dagelijks worden we er nu mee geconfronteerd, mensen die gehospitaliseerd worden. Het belang van een degelijke hospitalisatie verzekering wordt daarmee nogmaals in de verf gezet. Daarmee kan u niet alleen de kosten voor het verblijf in het hospitaal indekken, ook de kosten voor en na hospitalisatie die verband houden met uw opname kunnen daarin verzekerd worden.

 

  • Polis  ‘Omnium fiets’ en ‘Fietsbijstand’

 We komen in deze periode meer en meer met de fiets buiten. Naast je

lichamelijke letsels kan je ook je eigen fiets gaan indekken tegen mogelijke schade (‘Omnium Fiets’). Daarenboven is er de mogelijke dekking

fietsbijstand bij pech.